دانلود جزوه نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها دکتر منوچهری‌زاده + جزوه دکتر حاج سید جوادی

دانلود جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها دکتر منوچهری زاده دانلو... 

دانلود جزوه نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها دکتر منوچهری‌زاده + جزوه دکتر حاج سید جوادی
2 امتیاز 5 ستاره
5000 تومان

دانلود جزوه طراحی الگوریتم دکتر رضوی

سر فصلها: الگوریتم ها رهیافت تقسیم و حل برنامه نویسی پویا رهیا... 

دانلود جزوه طراحی الگوریتم دکتر رضوی
1 امتیاز 5 ستاره
5000 تومان

دانلود جزوه طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌سازی مهندس امام قلی‌زاده

دانلود جزوه طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌سازی [ PDF ] مهندس امام قلی‌... 

دانلود جزوه طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌سازی مهندس امام قلی‌زاده
1 امتیاز 5 ستاره
5000 تومان

دانلود جزوه طراحی کامپایلر دکتر حاج سید جوادی

دانلود جزوه طراحی کامپایلر [PDF] دکتر حاج سید جوادی سر فصلها: تع... 

دانلود جزوه طراحی کامپایلر دکتر حاج سید جوادی
1 امتیاز 5 ستاره
5000 تومان

دانلود جزوه درس ریاضی عمومی ۱ دکتر شادی عسگری

دانلود جزوه ریاضی عمومی ۱ [PDF] صنعتی اصفهان دکتر شادی عسگری سر... 

دانلود جزوه درس ریاضی عمومی ۱ دکتر شادی عسگری
2 امتیاز 4.5 ستاره
5000 تومان

دانلود جزوه اسمبلی دکتر همایون‌پور

دانلود جزوه اسمبلی [PDF] دکتر همایون‌پور دانشگاه امیرکبیر ۱۰۹ صفحه پسورد فایل : www.mo... 

دانلود جزوه اسمبلی دکتر همایون‌پور
1 امتیاز 5 ستاره
5000 تومان

دانلود جزوه ساختمان‌های گسسته دکتر رضوی

دانلود جزوه ساختمان‌های گسسته [PDF]   سر فصلها: اصول اساسی شمارش منطق... 

دانلود جزوه ساختمان‌های گسسته دکتر رضوی
1 امتیاز 5 ستاره
5000 تومان