5000 تومان
اضافه به سبد خرید
دانلود جزوه مدار منطقی دکتر کریم زادگان
1 امتیاز 5 ستاره
0 فروش 222 بازدید
جزئیات فایل
تعداد صفحات: 367 صفحه
تاریخ انتشار: ۰۲ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی: ,,,,
برچسب ها
دانلود جزوه مدار منطقی دکتر کریم زادگان
۱ امتیاز ۵ ستاره

سر فصلها:

فصل ۱ : اعداد مبنا در سيستم هاي ديجيتال
هدف كلي
هدف ساختاري
معماري سيستم هاي كامپيوتري
سيستم هاي ديجيتال
عناصر گسسته در سيستم هاي ديجيتال
زبان توصيف سخت افزاري
نمايش اطلاعات در كامپيوتر
اعداد دودويي
اعداد مبناي هشت و شانزده
تبديل مبناي اعداد
متمم اعداد
متمم مبنا
متمم در مبناي كاهش يافته
تفريق به كمك متمم ها
اعداد دودويي علامت دار
جمع حسابي
تفريق حسابي
كدهاي دودويي
BCD كد
BCD جمع
حساب دهدهي
ديگر كدهاي دهدهي
كد كاراكتراسكي
ASCII كدهاي كنترل كننده در
كد تشخيص خطا

فصل ۲ : گيت هاي منطقي، جبر بول و توابع بولي
هدف كلي
هدف ساختاري
منطق دودويي
تعريف منطق دودويي
گيت هاي منطقي
جبر بول
تعريف اصول اساسي جبر بول
قضاياي اصلي و خواص جبر بول
تقدم عملگرها
توابع بول
متمم يك تابع
ساير اعمال منطقي
گيت هاي منطقي ديجيتال
گسترش ورودي گيت ها
مدارهاي مجتمع

فصل ۳ : فرم هاي متعارف و استاندارد در جبر بولي
هدف كلي
هدف ساختاري
فرم هاي استاندارد
جمع حاصل ضرب ها
ضرب حاصل جمع ها
مفهوم فرم هاي متعارف
حداقل سازي سطوح گيت
مجموع مينترم ها
ضرب ماكسترم ها
تبديل فرم هاي متعارف به يكديگر

فصل ۴ : ساده كردن عبارات بولي پيچيده
هدف كلي
هدف ساختاري
دستكاري جبري
ساده سازي با استفاده از نقشه كارنو
نقشه دو متغيره كارنو
نقشه سه متغيره كارنو
نقشه چهار متغيره
نقشه پنج متغيره كارنو
عناصر اصلي در جدول كارنو
ساده سازي با ضرب حاصل جمع ها
حالات بي اهميت
فصل ۵ : NOR و NAND پياده سازي مدارهاي ديجيتال با گيت هاي
هدف كلي
هدف ساختاري
NAND مدارهاي
NAND پياده سازي دو سطحي گيت
از تابع بول NAND روال تهيه مدار
چند سطحي NAND مدارهاي
و روش پياده سازي آنها NOR مدارهاي
منطق سيمي
فرم هاي مفيد گيت ها
AND-OR-INVERT پياده سازي
OR-AND-INVERT پياده سازي
انحصاري OR تابع
تابع فرد
توليد و چك توازن
(HDL) زبان توصيف سخت افزاري
نمايش مدول
تاخير در گيت ها
عبارت بولي

فصل ۶ : مدارهاي تركيبي
هدف كلي
هدف ساختاري
مدارهاي تركيبي
روش تحليل
تهيه توابع بول خروجي از يك مدار منطقي
تهيه جدول درستي از نمودار منطقي
روش طراحي
مكانيزم هاي تبديل اعداد در مبناهاي متفاوت
جمع كننده ها و تفريق گرهاي دودويي
نيم جمع كننده
جمع كننده كامل
جمع كننده دودويي
انتشار رقم نقلي
تفريق دودويي
مفهوم سرريز
جمع كننده دهدهي
BCD جمع كننده
ضرب دودويي
مقايسه گر مقدار
مقايسه گر مقدار

فصل ۷ : مدارهاي رمزگذار و رمزگشا
هدف كلي
هدف ساختاري
مدارات رمزگشا (ديكدر)
NAND پياده سازي ديكدر با گيت
پياده سازي مدار منطقي تركيبي با ديكدر
مدارات رمز گذار (انكدر)
انكدر اولويت
مولتي پلكسر
پياده سازي تابع بول
گيت هاي سه حالته
براي مدارهاي تركيبي HDL زبان
مدل سازي سطح گيت
گيت هاي سه حالته
مدل سازي روند داده
مدل سازي رفتاري
نوشتن يك برنامه تست ساده

فصل ۸ : مدارهاي ترتيبي همزمان
هدف كلي
هدف ساختاري
مدارهاي ترتيبي
انواع مدارهاي ترتيبي
فليپ فلاپ ها و لچ ها
لچ ها
مكانيزم تغيير حالت لچ ها
حساس به لبه D فليپ فلاپ
JK و T فليپ فلاپ هاي
JK فليپ فلاپ
T فليپ فلاپ
جدول مشخصه فليپ فلاپ ها
معادلات مشخصه
ورودي هاي سيستم
تحليل مدارهاي ترتيبي ساعت دار
معادلات حالت
جدول حالت
تحليل معادلات ورودي با فليپ فلاپ
D تحليل معادلات با كمك فليپ فلاپ هاي
JK تحليل معادلات با كمك فليپ فلاپ هاي
T تحليل معادلات با كمك فليپ فلاپ هاي

فصل ۹ : ثبات ها و شمارنده ها
هدف كلي
هدف ساختاري
ذخيره سازي دودويي و ثبات ها
ثبات ها
انتقال بين ثباتي
شمارنده ها
كاربرد فليپ فلاپ در ثبات ها
ثبات با بارشدن موازي
شيفت رجيسترها
انتقال سريال
جمع كننده سريال
شيفت رجيستر
انواع شيفت رجيسترها
شمارنده هاي موج گونه
شمارنده موج گونه دودويي
موج گونه BCD شمارنده
شمارنده هاي همزمان
شمارنده دودويي
BCD شمارنده
بالا پايين شمار دودويي
شمارنده دودويي با بار شدن موازي
انواع ديگر شمارنده ها
شمارنده حلقوي
شمارنده جانسون
شمارنده با حالات بي استفاده
مجموعه سؤالات خودآزمايي
پاسخ نامه
سوالات تشريحي
واژه نامه
انگليسي به فارسي
واژه نامه
فارسي به انگليسي
ليست منابع و مراجع

 

 

دانلود جزوه مدارات منطقی [PDF]

پسورد فایل : www.mohandes24.com

اضافه به سبد خرید

محصولات پر فروش

پر فروش ترین محصولات فروشگاه روکساوب

گزارش کار آزمایشگاه سیالات
1 امتیاز 5 ستاره
حل مسائل مبانی ترمودینامیک شاپیرو
1 امتیاز 5 ستاره
کتاب کنترل فازی دکتر منهاج (دانشگاه امیرکبیر)
1 امتیاز 5 ستاره
حل مسائل مبانی ترمودینامیک شاپیرو
1 امتیاز 5 ستاره